•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

ایتالیا نوروز 97

ایتالیا نوروز 97

هوایی

6 شب اقامت

تور میلان ویژه

تور میلان ویژه

هوایی

6 شب اقامت

6,640,000 تومان

تور ترکیبی میلان-پاریس

تور ترکیبی میلان-پاریس

هوایی

6 شب اقامت

تور ترکیبی رم-پاریس ویژه تابستان

تور ترکیبی رم-پاریس ویژه تابستان

هوایی

6 شب اقامت

6,990,000 تومان

تور رم-ایتالیا ویژه تابستان

تور رم-ایتالیا ویژه تابستان

هوایی

7 شب اقامت

6/990/000 تومان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه تابستان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه تابستان

هوایی

10 شب اقامت

9,900,000 تومان

تور پاریس ویژه تابستان

تور پاریس ویژه تابستان

هوایی

6 شب اقامت

8,200,000 تومان