•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/850/000 تومان

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

8/700/000 تومان

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

12/350/000 تومان

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/100/000 تومان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

هوایی

10 شب اقامت

12/600/000 تومان

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

10/750/000 تومان

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

9 شب اقامت

22/500/000 تومان

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/750/000 تومان

تور میلان بهار و تابستان 97

تور میلان بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/300/000 تومان

تور پوکت نوروز97

تور پوکت نوروز97

هوایی

7 شب اقامت

6،390،000تومان

تور انتالیا نوروز97 باپروازقشم ایر

تور انتالیا نوروز97 باپروازقشم ایر

هوایی

6 شب اقامت

2،390،000تومان

تور دبی نوروز97 پروازماهان

تور دبی نوروز97 پروازماهان

هوایی

5 شب اقامت

2،850،000تومان