•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

رفع ریجکتی ویزای شنگن از سفارت فرانسه

هوایی

شب اقامت

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان - پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/850/000 تومان

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

تور بارسلونا (اسپانیا ) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

8/700/000 تومان

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی رم-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

12/350/000 تومان

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

تور پاریس ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/100/000 تومان

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

تور ترکیبی فرانسه-اسپانیا ویژه بهار و تابستان97

هوایی

10 شب اقامت

12/600/000 تومان

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

تور رم-ایتالیا ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

10/750/000 تومان

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

تور ترکیبی ایتالیا-اسپانیا (3شب رم+2شب ونیز+4شب بارسلون) ویژه بهار و تابستان 97

هوایی

9 شب اقامت

22/500/000 تومان

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

تور ترکیبی میلان-پاریس بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/750/000 تومان

تور میلان بهار و تابستان 97

تور میلان بهار و تابستان 97

هوایی

6 شب اقامت

11/300/000 تومان

تور پوکت نوروز97

تور پوکت نوروز97

هوایی

7 شب اقامت

6،390،000تومان

تور انتالیا نوروز97 باپروازقشم ایر

تور انتالیا نوروز97 باپروازقشم ایر

هوایی

6 شب اقامت

2،390،000تومان