•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

شما می توانید با کلیک روی نام هر کشور تورهای مربوط به آن را مشاهده کنید.

تور اکراین-ویژه نوروز 96

تور اکراین-ویژه نوروز 96

هوایی

7 شب اقامت

شروع قیمت از 3.570.000 تومان

تور قشم-نوروز96

تور قشم-نوروز96

هوایی

3 شب اقامت

شروع قیمت از 1.400.000 تومان

تور مارماریس+کوش آداسی-نوروز96

تور مارماریس+کوش آداسی-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 2.695.000 تومان

تور مارماریس+ازمیر-نوروز96

تور مارماریس+ازمیر-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 2.695.000 تومان

تور مارماریس-نوروز96

تور مارماریس-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 1.995.000تومان

تور کوش آداسی+ازمیر-نوروز96

تور کوش آداسی+ازمیر-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 2.495.000 تومان

تور کوش آداسی-نوروز96

تور کوش آداسی-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 1.895.000 تومان

تور استانبول+کوش آداسی-نوروز96

تور استانبول+کوش آداسی-نوروز96

هوایی

7 شب اقامت

شروع قیمت از 2.890.000 تومان

تور استانبول+آنتالیا-نوروز96

تور استانبول+آنتالیا-نوروز96

هوایی

7 شب اقامت

شروع قیمت از 1.750.000 تومان

تور ازمیر-نوروز96

تور ازمیر-نوروز96

هوایی

6 شب اقامت

شروع قیمت از 2.395.000 تومان

تور بالی+کوالالامپور-نوروز96

تور بالی+کوالالامپور-نوروز96

هوایی

7 شب اقامت

شروع قیمت از 5.895.000 تومان

تور بالی+سنگاپور-نوروز96

تور بالی+سنگاپور-نوروز96

هوایی

9 شب اقامت

شروع قیمت از 7.295.000تومان