•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com
رفع ریجکت قطعی + ویزا تضمینی

رفع ریجکت قطعی + ویزا تضمینی

24

مقصد ها

ردیف نام مدت اقامت (شب) توضیحات
1

هتل ها

ردیف نام درجه توضیح
1

اطلاعات تور

عنوان رفع ریجکت قطعی + ویزا تضمینی
مبدا تهران
نوع تور خارجی
نحوه مسافرت هوایی
تاریخ انقضاء 1398/04/30
تاریخ برگزاری 1398/02/29